Wijziging ‘Regeling scholing en plaatsing oudere werkloze’

Vanaf 20 september 2014 kunnen ook personen van 50 jaar of ouder gebruikmaken van de scholingsvoucher en de plaatsingsfee. De leeftijdsgrens was eerst 55 jaar. Ook andere voorwaarden zijn versoepeld.

De economische crisis heeft het risico op langdurige werkloosheid onder ouderen doen toenemen. Het kabinet onderkent het belang om oudere werkzoekenden te ondersteunen bij een snelle terugkeer naar de arbeidsmarkt. Dat gebeurt onder meer door het stimuleren van werkgevers om ouderen in dienst te nemen, door middel van de mobiliteitsbonus, proefplaatsingen en co-financiering van sectorplannen. In aanvulling daarop is het Actieplan 55pluswerkt belangrijk voor de ondersteuning van oudere werkzoekenden.

Het Actieplan 55pluswerkt is gestart op 1 juli 2013 en bestaat uit de volgende onderdelen:

  • netwerktrainingen en inzet adviseurs werkgeversdienstverlening;
  • inspiratiedagen werkzoekenden en werkgevers;
  • subsidie voor scholing en plaatsing.
De arbeidsmarktproblemen van 50-plussers wijken niet sterk af van de groep 55-plussers. De daling van de werkhervattingkansen zet scherp in vanaf 50 jaar en zet bij hogere leeftijd in sterkere mate door.

Om die reden wordt de doelgroep van het Actieplan 55pluswerkt verbreed naar 50-plussers. Deze verlaging van de leeftijdgrens wordt met de wijziging van de regeling tevens van toepassing op de subsidieregeling.

Bron: Staatscourant nr. 26414 van 19 september 2014Word lid van Vakbond ABW. Wij adviseren u verder en dat tegen een zeer laag contributiebedrag van € 12,- per maand (als u 23 jaar en ouder bent). Dat is nog geen 40 eurocent per dag!

Bezoek onze website www.vakbondabw.nl
Vakbond ABW:

  • De vakbond voor iedereen in Limburg,
  • De vakbond kort bij u in de “buurt”.