Werkkostenregeling 2014

Al sedert 2011 bestaat de werkkostenregeling. Tot op heden kan een werkgever kiezen tussen de toepassing van de werkkostenregeling of het reeds lang bestaande regime van vergoedingen en verstrekkingen. Vanaf 1 januari 2015 is de toepassing van de werkkostenregeling verplicht.

Wat betekent dit voor u als werknemer?
In de werkkostenregeling wordt het zogenaamde noodzakelijkheidscriterium geïntroduceerd. Dit houdt in dat wanneer een werknemer gereedschap, computers, GSM, tablets nodig heeft om zijn werk te doen, kan de werkgever deze verstrekken zonder fiscaal rekening te houden met het privé voordeel dat ontstaat voor de werknemer door het feit dat hem deze apparatuur ter beschikking wordt gesteld.

Mede hierdoor vervalt het onderscheid tussen computers, smartphones en tablets. In het verleden werd de eis gesteld dat een zakelijk verstrekte I Pad voor minimaal 90 % zakelijk gebruik moest worden. Dit komt allemaal te vervallen binnen de nieuwe werkkostenregeling.

Een werkgever mag 1,2 % van de totale loonsom van zijn bedrijf aan de werkkostenregeling besteden en dat houdt in dat 1,2 % van de totale loonsom zonder fiscale gevolgen aan vergoedingen en verstrekkingen aan het personeel mag worden gegeven. Het gaat bijvoorbeeld om kerstpakketten, etentjes, fiets van de zaak, personeelsfeesten etc.

Indien werkgever meer uitgeeft aan dergelijke verstrekkingen, dient werkgever hierover 80 % belasting te betalen.

Bij het onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden bij het aanvaarden van een nieuwe baan, kunt u hiermee uw voordeel doen en bepaalde “secundaire”arbeidsvoorwaarden , zoals een tablet, uit onderhandelen zonder dat dit fiscale consequenties heeft.Word lid van Vakbond ABW. Wij adviseren u verder en dat tegen een zeer laag contributiebedrag van € 12,- per maand (als u 23 jaar en ouder bent). Dat is nog geen 40 eurocent per dag!

Bezoek onze website www.vakbondabw.nl
Vakbond ABW:

  • De vakbond voor iedereen in Limburg,
  • De vakbond kort bij u in de “buurt”.