Verdringing op de arbeidsmarkt

Afbraak van betaald werk?

Onze arbeidsmarkt is in beweging. We krijgen steeds meer te maken met nieuwe regels, zoals de participatiewet, de quotumregeling en het nieuwe ontslagrecht. Daarnaast zien we steeds meer werkgelegenheid, vaak onder de noemer van bezuinigingen, verdwijnen of ingevuld worden door vrijwilligers of met behoud van uitkering.

Als Vakbond ABW baart ons dit zorgen. Heel helder, als de 125.000 banen die Staatssecretaris Klijnsma in het kader van de Participatiewet binnen bedrijfsleven en overheid wil realiseren niet grotendeels uit nieuwe werkgelegenheid zal bestaan, dan kan nu reeds voorspeld worden dat het alleen maar leidt tot het rondpompen van medewerkers en dat dit uiteindelijk zal leiden tot afbraak van normaal betaalde werkgelegenheid.

Onderstaand een aantal voorbeelden die het risico hierop duidelijk maken.

Jobcalving/taaksplitsing
Om functies voor meer mensen geschikt te maken wordt gebruik gemaakt van Jobcalving. Het splitsen van makkelijke en moeilijke, lichte en zwaardere taken om de functie aan te passen aan medewerkers. Als uitgangspunt niet verkeerd, maar wel met een groot risico.

Stel een bedrijf doet dit voor tien hoveniersfuncties. Dan is mogelijk de consequentie dat vijf hoveniers boventallig worden en hiervoor zeven medewerkers met behoud van uitkering kunnen instromen. We hebben dan wel twee mensen meer aan het werk, maar ook vijf reguliere plekken afgebroken. Als de boventallige hoveniers er niet meer in slagen om betaald werk te vinden, dan kunnen ze over een aantal jaren hun eigen werk weer gaan doen via de sociale dienst met behoud van uitkering.

Gastvrouw
De tijd ligt nog niet zo ver achter ons dat je je in ieder verzorgingstehuis of verpleegtehuis moest melden aan de balie. Dit gaf toch een vertrouwd en zeker gevoel.

Nu is er geen bemande balie meer te vinden. Medewerkers zijn omgeschoold of als boventallige ontslagen. Net als de medewerkers die vroeger als gastvrouw de zorgmedewerkers ondersteunden en hielpen bij de dagelijkse zorg. Ze zijn er nog, maar alleen in de vorm van onbetaalde vrijwilligers. Ongetwijfeld medemensen met een groot hart op de juiste plek, maar wel aan het werk op functies die vroeger betaald werden. Het verdwijnen van deze functies heeft nog een nadeel. Er is geen passend werk meer te vinden voor medewerkers die om medische redenen hun functie niet meer kunnen uitoefenen. Vroeger konden ze switchen naar een minder zware functie. Nu rest alleen nog de uitgang “arbeidsongeschikt”.

Social Return
Bij het inschrijven op de uitvoering van een project of opdracht wordt de verplichting opgelegd om een bepaald percentage aan te wenden om langdurig werkzoekenden of mensen die lang in de bijstand zitten een betaalde baan aan te bieden. Dit gebeurt voor de duur van het project. Als het bedrijf vervolgens in een andere gemeente opnieuw meedingt naar een opdracht is al duidelijk wat er gebeurt.

De medewerkers die op basis van social return zijn aangesteld worden verzocht om het busje te verlaten. Immers ook de andere gemeente wil dat haar doelgroep aan de beurt komt. We maken ons zelf iets wijs, zonder dat ook maar iemand langdurig een baan vindt.

Aanbieding op de laagste prijs
Als bij het maken van een keuze uit een aantal offertes steevast op de laagste prijs gekozen wordt, dan kan er op een gegeven moment nog maar op twee punten bezuinigd worden, t.w. de personeelskosten of de kwaliteit van het werk. Met als gevolg dat ongeschoold personeel wordt ingezet, kwaliteits- en veiligheidseisen overboord gezet worden of… gesubsidieerde medewerkers geplaatst worden.

Goed werk, goed loon
Als Vakbond ABW zijn wij van menig dat het uitgangspunt moet zijn dat er voor iedereen die dit wil en hiertoe, wellicht met enige aanpassing, in staat is, een betaalde baan moet zijn met een naar Nederlandse begrippen fatsoenlijk inkomen. Dat het werken met behoud van uitkering alleen gedurende een korte periode mogelijk moet zijn, met vooruitzichten op een betaalde job en perspectief. Niet alleen maar drie maanden “snuffelen” en dan weer gedwongen thuis zitten. Als we als samenleving niet bereid zijn hierin te investeren, dan creëren we een steeds grotere groep medewerkers die buiten de arbeidsmarkt staan, die we af en toe een kruimel toe gooien, maar die nooit een hele taart zullen ontvangen.

MELD ONS VOORBEELDEN VAN VERDRINGING
Kent u voorbeelden in uw omgeving waar sprake is van verdringing, verlies van betaalde banen, banen die anders worden ingevuld of door vrijwilligers worden verricht, neem dan contact met ons op via: balie@vakbondabw.nl of 045-5719955. Via genoemd mailadres kunt u ook reageren op bovenstaand artikel.Word lid van Vakbond ABW. Wij adviseren u verder en dat tegen een zeer laag contributiebedrag van € 12,- per maand (als u 23 jaar en ouder bent). Dat is nog geen 40 eurocent per dag!

Bezoek onze website www.vakbondabw.nl
Vakbond ABW:

  • De vakbond voor iedereen in Limburg,
  • De vakbond kort bij u in de “buurt”.