Hoe werkt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde en onbepaalde tijd?

Bij onze vakbond krijgen we regelmatig vragen over het verschil tussen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en in het verlengde daarvan de loondoorbetaling bij ziekte bij deze arbeidsovereenkomsten. In het onderstaande gaan we hierop in.

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt ook wel een ‘vast’ contract genoemd. Bij deze overeenkomst wordt geen vaste periode afgesproken. De overeenkomst stopt pas als de werkgever of de werknemer opzegt. Voor het opzeggen van deze arbeidsovereenkomst gelden vaste regels. De werkgever moet een ontslagvergunning hebben gekregen voor hij kan opzeggen. Ook moet de werkgever een opzegtermijn in acht nemen.

Loondoorbetaling bij ziekte
De werkgever moet loon doorbetalen als de werknemer ziek is. De werkgever betaalt voor maximaal 2 jaar minstens 70% van het loon door. Ook alle vaste extra’s, zoals vakantiegeld en pensioensopbouw horen daarbij. Meestal staat er in de cao of de arbeidsovereenkomst dat de werknemer een hoger percentage van het loon krijgt doorbetaald dan het minimum van 70%. Dit is vaak voor een bepaalde tijd, bijvoorbeeld voor een jaar. Let daarom goed op de geldende cao en de arbeidsovereenkomst die is afgesloten. Als het loon bij ziekte door het minimum van 70% minder wordt dan het voor de werknemer geldende wettelijk minimumloon, dan moet de werkgever de werknemer in ieder geval het minimumloon uitbetalen. De werkgever moet dit de eerste 52 weken tijdens de ziekte doen. Als de werknemer hierna nog ziek is kan er bij het UWV een toeslag aangevraagd worden op grond van de Toeslagenwet.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kenmerkt zich door de einddatum die vast staat. Het contract is tijdelijk en de duur van het contract kan variëren. De overeenkomst eindigt van rechtswege, dit houdt in dat de overeenkomst automatisch eindigt. Hierdoor hoeft zowel de werkgever als werknemer geen opzegtermijn in acht te nemen. Tussentijds opzeggen bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is mogelijk mits dit schriftelijk is overeengekomen. In dat geval geldt er wel een opzegtermijn.

Ketenbepaling
Een contract voor bepaalde tijd kan van rechtswege overgaan naar een contract voor onbepaalde tijd. Dit is het geval wanneer de werkgever en werknemer meer dan 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd achter elkaar afsluiten. Hier mag een onderbreking van 3 maanden of korter tussen zitten. De volgende, vierde overeenkomst is dan automatisch overgelopen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Wanneer de totale duur van de opeenvolgende arbeidsovereenkomsten langer dan drie jaar is, loopt deze ook van rechtswege over in een contract voor onbepaalde tijd. Het aantal contracten in deze 3 jaar is dan niet van belang. De onderbrekingen van drie maanden of korter tellen ook mee in de berekening. De cao kan van bovenstaande regels afwijken.

Loondoorbetaling bij ziekte
Als een werknemer met een tijdelijk contract ziek wordt, betaalt de werkgever voor maximaal 2 jaar minstens 70 % van het loon door. Tijdens de periode van loondoorbetaling kan het tijdelijke contract aflopen. In dat geval neemt het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) de loondoorbetaling over. Dit gebeurt vanaf de datum dat het contract afloopt tot de termijn van maximaal 2 jaar is bereikt.Word lid van Vakbond ABW. Wij adviseren u verder en dat tegen een zeer laag contributiebedrag van € 12,- per maand (als u 23 jaar en ouder bent). Dat is nog geen 40 eurocent per dag!

Bezoek onze website www.vakbondabw.nl
Vakbond ABW:

  • De vakbond voor iedereen in Limburg,
  • De vakbond kort bij u in de “buurt”.