Het deskundigenoordeel van het UWV

Indien u en uw werkgever van mening verschillen over de vraag of u wel of niet ziek bent of dat u het met de aanpak van uw reintegratie niet eens bent, dan kunt zowel u als werkgever een zogenaamd deskundigenoordeel aanvragen.

In het verleden was dit deskundigenoordeel bekend onder de naam second opinion. Er zijn vier soorten deskundigenoordelen en deze zijn aan te vragen met betrekking tot de volgende vragen:

  • de vraag of u wel of niet arbeidsongeschikt bent;
  • de vraag of uw werkgever bij ziekte voldoende reintegratieinspanningen heeft geleverd;
  • de vraag of u zelf voldoende reintegratieinspanningen levert;
  • de vraag of bepaalde werkzaamheden voor u passend zijn.
U kunt een deskundigenoordeel aanvragen via een speciaal formulier dat digitaal (via www.uwv.nl/werknemer) is in te vullen en dat u met behulp van uw digid code kan versturen. Het oordeel kost u als werknemer € 100,00. Voor de werkgever kost de aanvraag € 400,00.

Oordeel is niet bindend
Binnen een week of twee tot drie nadat u de aanvraag heeft ingediend, wordt u voor een onderzoek uitgenodigd door het UWV. Het onderzoek zal dan plaatsvinden door een verzekeringsarts van het UWV, dan wel door of samen met een arbeidsdeskundige.

Daarna zal het UWV een besluit afgeven, waartegen geen bezwaar dan wel beroep mogelijk is. Het besluit is namelijk NIET bindend, maar beoogt beide partijen duidelijkheid te verschaffen. Er is dus geen verplichting om het deskundigenoordeel op te volgen. Echter, uit de rechtspraak blijkt dat rechters bijna altijd het oordeel van het UWV volgen.Word lid van Vakbond ABW. Wij adviseren u verder en dat tegen een zeer laag contributiebedrag van € 12,- per maand (als u 23 jaar en ouder bent). Dat is nog geen 40 eurocent per dag!

Bezoek onze website www.vakbondabw.nl
Vakbond ABW:

  • De vakbond voor iedereen in Limburg,
  • De vakbond kort bij u in de “buurt”.