Heffingskorting, teveel ontvangen of te veel berekend?

De laatste weken is er veel onrust over de heffingskortingen die verkeerd berekend zijn en dus leiden tot een extra (hogere) aanslag of tot een lagere teruggaaf. Er worden gemiddelde cijfers genoemd van enkele tientjes tot een paar honderd euro, maar in nauwelijks een bericht is de achtergrond van de verkeerd berekende bedragen terug te vinden. Daarvoor hier een uitleg voor zover het de arbeidskorting betreft.

Iedereen met een inkomen uit arbeid heeft extra heffingskorting. De arbeidskorting is bedoeld om diegenen die in loondienst zijn te compenseren voor kosten die gemaakt worden om het inkomen te verwerven.

Met ingang van 2013 is de arbeidskorting aangewend om te nivelleren. Kort gezegd komt het er op neer dat hoe hoger het inkomen hoe lager de arbeidskorting wordt. In september 2013 is in het regeerakkoord vanaf 2014 een extra nivellering afgesproken. Dit betekent dat voor de inkomens vanaf ca € 40.000 de arbeidskorting lager wordt met een maximum van ruim €400, op jaarbasis.

En nu komt het. Deze wijziging is weliswaar afgesproken in 2013 , maar zowel door de belastingdienst als door de salarisbureaus en kantoren voor 2014 niet doorgevoerd. Men heeft zich gebaseerd op de oude tabellen.

Dit betekent dus dat de voorlopige aanslag die u hebt ontvangen over 2014 te hoog is vastgesteld en of via uw maandelijkse salarisslib te veel heffingskorting is verrekend. En de verrekening hiervan leidt dus een extra te betalen bedrag in 2015 of een lagere teruggave in 2015 (nadat u aangifte hebt gedaan over 2014).

Leuker kunnen we het niet maken, wel ingewikkelder.Word lid van Vakbond ABW. Wij adviseren u verder en dat tegen een zeer laag contributiebedrag van € 12,- per maand (als u 23 jaar en ouder bent). Dat is nog geen 40 eurocent per dag!

Bezoek onze website www.vakbondabw.nl
Vakbond ABW:

  • De vakbond voor iedereen in Limburg,
  • De vakbond kort bij u in de “buurt”.