Arbeidsovereenkomst voor uitzendkrachten tgv wet flexibiliteit en zekerheid

Per 1 januari jl. is in de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) de bepaling opgenomen dat uitzendkrachten en ander flexibel personeel die 78 weken (1,5 jaar) op uitzendbasis hebben gewerkt, recht hebben op een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij het uitzendbureau waar men voor werkt. Na die 78 weken mag dus niet meer het zogenaamde uitzendbeding worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst.

Het uitzendbeding houdt in dat het uitzendbureau alleen de daadwerkelijke gewerkte uren hoeft te betalen. Ook bij ziekte geldt er geen doorbetalingsverplichting. In de Wet is die termijn vastgesteld op maximaal 26 weken maar bij CAO mag hiervan worden afgeweken.

Van die mogelijkheid werd veelvuldig gebruik gemaakt, maar nu is dus bij Wet bepaald dat in een uitzend CAO (de twee grote zijn de ABU en de NBBU CAO) maar tot maximaal 78 weken na datum indiensttreding een uitzendbeding in de arbeidsovereenkomst mag worden opgenomen. In het verleden was hierop geen wettelijke beperking gesteld.

Na die 78 weken geldt dus de nieuwe wettelijke ketenbepaling van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Dit houdt in dat een werkgever 3 tijdelijke contracten binnen een tijdsbestek van 2 jaren mag geven. Voor de uitzendkrachten geldt dat bij CAO hiervan mag worden afgeweken en dat 6 tijdelijke arbeidsovereenkomsten binnen een tijdvak van 4 jaren mag worden gegeven.

De tijd van het uitzendbeding meetellend, heeft een werknemer die voor een uitzendburo werkt en blijft werken, pas na 5,5 jaar na datum indiensttreding recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Gezien de specifieke problematiek adviseren wij u ook om bij uw vakbond hierover contact op te nemen.

Leden van de Vakbond ABW kunnen te allen tijde bij ons terecht en wel via 045-571 99 55 of via de mail balie@vakbondabw.nl Bron: www.rijksoverheid.nlWord lid van Vakbond ABW. Wij adviseren u verder en dat tegen een zeer laag contributiebedrag van € 12,- per maand (als u 23 jaar en ouder bent). Dat is nog geen 40 eurocent per dag!

Bezoek onze website www.vakbondabw.nl
Vakbond ABW:

  • De vakbond voor iedereen in Limburg,
  • De vakbond kort bij u in de “buurt”.