Afkoop klein pensioen. Verstandig of niet?

Indien u in het verleden een gering aantal jaren pensioen hebt opgebouwd en dit pensioen niet hebt meegenomen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder (waardeoverdracht) is de kans groot dat u uit het niets benaderd wordt door uw oude pensioenfonds met het voorstel uw pensioenrechten af te kopen. Dit kan door middel van een eenmalige afkoopsom. Pensioenfondsen hebben deze mogelijkheid gekregen om het aantal slapers (passieve pensioengerechtigden) en het aanhouden van de administratie hiervan te beperken. Indien de opgebouwde waarde leidt tot een lager ouderdomspensioen dan € 458 bruto per jaar (vanaf 65 jaar) mag het pensioenfonds de waarde hiervan eenmalig aan u uitkeren. Afhankelijk van het aantal jaren die u in het verleden pensioen hebt opgebouwd kan het gaan om een bedrag van enkele honderden tot enkele duizenden euro’s.

In een aantal gevallen is uw toestemming hiervoor niet nodig. Bijvoorbeeld als er al twee jaar geen storting meer is geweest. Het kan ook echter zijn dat men u vraagt akkoord te gaan met de afkoop en dat overleg over het moment van uitbetaling mogelijk is.

Afkoop klein pensioen verstandig?
Of de afkoop van een klein pensioen verstandig is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Uiteraard heeft de waardeoverdracht van uw opgebouwde pensioen naar uw nieuwe pensioenvoorziening bij de nieuwe werkgever in de regel de voorkeur. Tenminste als dit niet ten koste gaat van de uiteindelijke waarde. Als waardeoverdracht niet (meer) mogelijk is en u een eenmalige afkoopsom ontvangt, dan dient u er rekening mee te houden dat in het betreffende jaar uw inkomen stijgt. Dit kan invloed hebben op uw toeslagen die immers berekend worden op basis van het jaarinkomen.

Bij de huurtoeslag kunt u dit achteraf laten corrigeren, maar bij de andere toeslagen (Zorgtoeslag, Kinderopvangtoeslag of Kindgebondenbudget) leidt afkoop tot een lagere toeslag in het betreffende jaar.

De afkoopsom is ook van invloed op de partnertoeslag die toegekend wordt bij de AOW, als de jongere partner geen of een laag inkomen heeft. In de maand van uitkering wordt de afkoopsom in mindering gebracht op de partnertoeslag. Uitstel van de afkoop tot na het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd kan dan voordelig zijn.

Tenslotte kan de afkoopsom ook fiscaal gevolgen hebben. Indien u normaal gesproken aftrekposten (hypotheekrente, medische kosten, studiekosten e.d) hebt, dan kan het zijn dat u in het betreffende jaar een hogere belastingteruggave ontvangt. Indien echter door de pensioenuitvoerder te weinig belasting wordt ingehouden kan het zijn dat u nog belasting moet nabetalen. Uiteraard is een en ander steeds afhankelijk van de waarde van de afkoopsom.

De vraag of afkoop van uw pensioenrechten verstandig is, is dus niet eenduidig te beantwoorden. Laat u daarom deskundig informeren.Word lid van Vakbond ABW. Wij adviseren u verder en dat tegen een zeer laag contributiebedrag van € 12,- per maand (als u 23 jaar en ouder bent). Dat is nog geen 40 eurocent per dag!

Bezoek onze website www.vakbondabw.nl
Vakbond ABW:

  • De vakbond voor iedereen in Limburg,
  • De vakbond kort bij u in de “buurt”.